Služby 

Dětská hra nebo důležitý nástroj poznání?

K dětství neodmyslitelně patří hry a hraní si. Na světě asi neexistuje dítě, které by si rádo nehrálo. Ovšem vhodných her, které by podporovaly jejich intelekt, vzdělání, poznání a základní pochopení světa, příliš není. Většinou se dítě jen tupě dívá do monitoru a střílí do smyšlených monster nebo honí kreslené postavičky. Co kdybyste to ale změnili? Co kdybyste svému dítku předložili hru, která jej bude nejen bavit, ale zároveň přinese přidanou hodnotu v podobě jeho vzdělávání?

Hra, díky které se bude vaše dítě rozvíjet

Existuje hra, ve které dítě nesoutěží s ostatními ani nezabíjí animované příšery, ale díky které se hravou formou dítě vzdělává. Vždyť už před 367 lety prosazoval Jan Amos Komenský Školu hrou. A hravá povaha lidem zůstala dodnes.

Vzdělávací aplikace Lipa Learning

Tou hrou je právě vzdělávací aplikace Lipa Learning. Jedná se o nejmodernější pojetí hry ve spojení se vzděláváním. Díky Lipa Learning se vaše dítě naučí hravou formou hygieně a bezpečnosti, zdravému životnímu stylu, péči o životní prostředí, autonomní zralosti, fyzické zdatnosti, historii a kultuře, socio-emoční způsobilosti a vybraným dovednostem. Nebude do ničeho tlačeno, nebude si připadat povinováno. Učení bude vaše dítě bavit.

Detaily Lipa Learning

Tato edukativní aplikace je určená zejména pro děti předškolního věku, které se zatím s okolním světem seznamují. Lipa Learning je nyní dostupná ve 26 světových jazycích. Dítě se díky hře zabaví prakticky samo, a tak mu během hraní nemusíte věnovat plnou pozornost. Projekt Lipa Learning je vlajkovou lodí společnosti EMTC – Czech a.s., která projekt zaštiťuje. Na rozvoji projektu se můžete podílet i vy prostřednictvím dluhopisů společnosti EMTC – Czech a.s.

Můžete se stát součástí Lipa Learning

Pokud si vzdělávací aplikaci Lipa Learning zamilujete, můžete se nyní stát dokonce její součástí. Můžete totiž do jejího rozvoje a dalšího vývoje investovat prostřednictvím korporátních dluhopisů. Prospekt na vydávání dluhopisů byl společnosti EMTC – Czech a.s. schválen Českou národní bankou počátkem letošního roku.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Related posts

Leave a Comment