Bydlení 

Domovní číslo popisné a orientační – znáte rozdíl?

Tak, jako každý člověk má své jméno, příjemní a poznávací znamení, například rezavé, dlouhé vlasy, malý, hubený, vysoký, silnější tak i domy mají své domovní číslice. Označování domů probíhá podle číslování a občas stojí za číslem i nějaké písmeno.

Popisné fasádní čísla na domy jsou důležitým a nezbytným doplňkem každého domu. Takovéto značení domů slouží především k navigaci poštovních služeb, návštěvníků a evidenci domů veřejnou správou.

Domovní čísla, označení domů v minulosti

V minulosti se obydlí pojmenovávaly podle rodu nebo osoby, která v domě bydlela. Ještě dnes se můžeme setkat, s ulicemi nesoucí jméno i titul člověka. O něco později se začalo využívat také květin, rostlin nebo snadno zapamatovatelného prvku podle nějakého umění – malířství, sochařství, krejčovství. Nicméně použito bylo i čísel popisných, která jsou datována na rok 1770 z dob Marie Terezie. Vojska ulicemi většinou procházela po směru hodinových ručiček, od budov nejvýznamnějších. Čísla orientační vzrůstají většinou od středu obce k jejím okrajům, kdy se číslování rozděluje na liché-vlevo a sudé-vpravo. Budovy, jež nebývají zapsány v katastru nemovitostí či nemají přidělené domovní číslo, se označují parcelním – evidenčním číslem.

Domovní číslo na dům je nezbytným doplňkem

Každá budova však musí být řádně označena i ta rekreační. Jedná-li se například o víkendovou chatu někde u lesa, číslo přidělí obec a tabulku s číslem je povinen na své náklady umístit majitel budovy. Čísla popisná je nejlépe dávat v takové velikosti, aby byla dobře viditelná, čitelná a z nerezavějící oceli. Přeci jen bude vystaveno venkovním podmínkám a mělo by vydržet dlouhou dobu. Některé domy zvlášť ty staršího data mohou být jeden vedle druhého stejný. Nechcete-li si odpočívat uličky i domy a riskovat, že zabloudíte, soustřeďte se jednoduše na označení domu.

Domovní číslo popisné a orientační

Mnoho lidí si tyto dvě čísla plete. Které číslo je tedy to důležité? Budova trvalého charakteru má číslo popisné, zatímco rekreační budova číslo evidenční. Číslo popisné je zvykem uvádět před lomítkem, například Jiřinková 1597/6 to vyšší číslo se tedy řadí k číslu popisnému a nemá vztah k dané ulici. Naproti tomu číslo orientační se přímo vztahuje k dané ulici či náměstí. Čísla orientační jsou většinou nižší – to jsou ty za lomítkem. Ovšem ne vždy se dá na to spoléhat. Orientační čísla nejsou celostátně povinná a setkáte se s nimi především ve městech. Někdy za číslem následuje ještě i písmeno – Jiřinková 1597/6a.

Domovní čísla

http://www.kliky-schranky.cz/

 

 

Related posts

Leave a Comment