O stavební práce je velký zájem

Výkopové a zemní práce patří k základům stavebnictví. Víte vůbec, jaké existují druhy výkopů? Máme pro vás základní informace. Dozvíte se, jak je potřeba postupovat, i jaké jsou základní druhy výkopů.

Nejprve určit polohu sítí 

Ještě před tím, než se budou realizovat výkopové práce, se musí přesně stanovit poloha inženýrských sítí. Vodovodní potrubí, elektrické kabeláže, plynová a kanalizační potrubí, nebo telekomunikační kabely musí být nejprve přesně lokalizovány a zaměřeny, aby nedošlo k jejich poškození v rámci výkopu. Pokud to bude pro stavební práce potřeba, bude nutno přistoupit k přeložení těchto inženýrských sítí na jiné místo.

Různé druhy výkopů

Inženýrské sítě již máme pod palcem, nyní budeme řešit, jaký druh výkopu se vlastně bude realizovat. Výkopy se vždy dělají po figurách. Jako figuru je možno označit ucelenou část výkopu, kterou budeme hloubit od úrovně naší pracovní plochy. Výkopy mohou mít různé rozměry i tvary, přesně podle toho, jak si to žádá projekt. V něm je také uvedeno, jak velký prostor bude nutno přičíst pro izolace a bednění.

Stavební jáma

Když již víme, jak máme postupovat, začíná se tvořit stavební jáma. Ta má šikmé nebo svislé stěny, podle toho, zda se jedná o jámu svahovou nebo paženou. Větší jámy bude potřeba hloubit pomocí skrejprů, dozerů, nebo díky výškové či hloubkové lopatě. Menší jámu pak obstará i traktorové rýpadlo. Nejčastějším výkopem je tedy stavební jáma. Samozřejmě se ale nejedná o jediný druh výkopů. Ještě je třeba zmínit stavební rýhu, tedy výkop pod úroveň okolního terénu, kde je půdorys maximálně dva metry, nebo také šachtu. Šachta se hloubí pod úrovní okolního terénu, a to v celkové ploše do 36 metrů čtverečních. Šachty se realizují pomocí rypadel s drapákem, nebo také s lopatovými rypadly. Šachty se hloubí v případě, že se zakládají železobetonové konstrukce na patkách.

Related posts

Leave a Comment