Bydlení Zajímavosti Zboží 

Proč se rozhodnout pro domácí čistírny odpadních vod

Stavíte dům a stojíte před důležitou otázkou, jak efektivně vyřešit likvidaci odpadních vod? V případě, že nemáte možnost napojit se na kanalizaci, v úvahu připadá jímka, septik anebo domácí čistírna odpadních vod (neboli ČOV). Pro co se rozhodnout? Aktuálně nejdokonalejším, nejekonomičtějším a nejmodernějším řešením tohoto problému je domácí čistička. Pravda, počáteční investice je sice o něco vyšší, ale je to investice návratná, takže se vám rozhodně vyplatí.

domácí čistička odpadních vod

Co je domácí čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod napodobuje přírodní procesy, které však probíhají na menší ploše a o mnoho intenzivněji. Uvnitř čističky probíhá mechanické a biologické čištění vody. Mechanické čištění se v této čistírně uskutečňuje průtokem přes nátokový koš, jenž zachytí biologicky nerozložitelné látky (igelity, sáčky, textilie apod.). V další fázi následuje systém přepážek, které zachytávají tuhé nečistoty, které jsou určeny k postupnému rozkladu. Takto mechanicky předčištěná voda pak natéká do biologické části, kde se na čištění vrhnou užitečné mikroorganismy. Ty ke svému životu potřebují živiny z odpadních vod a kyslík, jenž je tu dodáván membránovým vzduchovým dmychadlem přes provzdušňovací elementy vytvářející jemné perlivé provzdušnění. V další fázi voda (spolu s mikroorganismy) odchází z biologické části do dosazovací části. Tam kal spolu s mikroorganismy klesá ke dnu a vyčištěná voda odtud přepadáním odtéká z čističky pryč. Usazený kal je pak z dosazovací části přečerpáván zase zpět do nátokové části ČOV. Čistička pracuje sama, bez potřeby nějaké větší asistence, dodávání bakterií nebo chemikálií.

Jakou domácí čistírnu si pořídit?

Mezi nejlepší domovní čistírny v České republice patří ty z EKONA.cz, které nabízí pouze certifikované výrobky. ČOV z Ekony se mohou pochlubit nejen vysokou kvalitou, ale i dvacetiletou zárukou a skvělým poměrem cena a výkon. Společnost nabízí i garantovaný odborný servis, zkušenosti, odbornost a erudici českého výrobce. Společnost vám také zajistí projekt a v případě potřeby poskytne i odborné poradenství.
Volba společnosti EKONA.cz je tedy správným rozhodnutím, které vám přinese kvalitně vyčištěnou vodu, kterou můžete použít třeba jako zálivku na váš trávník.

Related posts

Leave a Comment