Ekonomika 

Vedení účetnictví pro podniky

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH je novinkou od ledna letošního roku. Podstatou hlášení je kontrola zdanitelných plnění v ČR, aby se zamezilo daňovým únikům a podvodům. Plátci DPH (osoby registrované k DPH v České republice) tedy kromě daňového přiznání musejí podávat také kontrolní hlášení. Hlášení podává i skupina spojených osob (zastupující člen), určený společník za danou společnost. Správce daně tímto způsobem páruje realizované transakce. Toto hlášení se podává pouze elektronicky (emailem, přes datovou schránku nebo speciálně určený systém EPO).

daňového přiznání

Daňová kontrola

Daňovou kontrolu vykonávají oprávněné osoby finančního úřadu. Pokud Vás kontroloři navštíví, jste povinni spolupracovat a naskytnout k nahlédnutí či zapůjčení veškeré dokumenty potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti. Jaké dokumenty po Vás budou požadovány, záleží na předmětu kontroly, respektive druhu daně. Cílem je zjištění okolností, které ovlivnily stanovení daně, prověření jejího základu a zabezpečení její úhrady. Rádi Vám zpracujeme Vaši agendu v souladu s aktuální legislativou.

Audit účetní závěrky

Audit účetní závěrky můžeme rozlišit na interní a externí. K internímu auditu přistupuje společnost z vlastní vůle, aby zajistila zlepšení vnitřního systému řízení rizik, kontroly splnění stanovených procesů. Všeobecně je audit nezávislým ověřením pověřenou osobou, která rozhoduje o tom, zda byla účetní závěrka sestavena v souladu s právními účetními předpisy. Účetní závěrka musí být vyhotovena na základě skutečných údajů tak, aby byla zajištěna věrnost a poctivost. Některým účetním jednotkám je audit stanoven povinně. Výstupem auditu je auditorská zpráva, ve které auditor konstatuje svůj výrok o společnosti bez výhrad či s výhradou, záporný či odmítne výrok vznést (auditor byl omezován).

Audit účetní uzávěrky si nechává řada podnikatelů a firem provádět od účetních společností. Jednou ze spolehlivých a prověřených účetních společností je například F-Chain, která funguje již od roku 2002.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

eKompetence.cz

StyleMag.cz

In-In.cz

 

 

 

Related posts

Leave a Comment