Zajímavosti 

Zaměstnanci vyššího věku mají strach, že přijdou o práci

Starší pracovníci se často obávají toho, že ztratí svou práci. Naopak právě oni mají vlastnosti, které jsou na trhu práce hodnotné. Jsou to vlastnosti jako například dochvilnost, smysl pro detail, zodpovědnost nebo pečlivost. Tyto vlastnosti získali dlouholetými zkušenostmi. Podle aktuálních průzkumů jsou lidé ve věku před důchodem lepší při řešení komplexnějších problémů než jejich mladší kolegové. Je to díky tomu, že se díky své praxi naučili lépe chápat souvislosti.

Starší zaměstnanci jsou za práci vděční

Z dalšího průzkumu je zřejmé, že si zaměstnanci vyššího věku práce váží více, než ti mladší. Za roky práce si totiž ke společnosti vytváří silné emoční pouto. Důvodem pro jejich propuštění často bývají spíše předsudky zaměstnavatelů než realita.

Česká republika by určitě chtěla směřovat k růstu hospodářství. Proto je nutné, aby existovalo dostatek pracovních míst pro zaměstnance vyššího věku. Tato skupina obyvatel se musí patřičně začlenit na pracovní trh.

Každý se může stát přínosem pro firmu

Vůbec nejdůležitější je motivovat zaměstnavatele k tomu, aby brali zřetel na rozdílný věk uchazečů o práci už v přijímacím procesu. Zaměstnavatelé by tedy neměli mít zájem jen o čerstvé absolventy, ale naopak i o starší pracovníky, kteří již mají osvojených spoustu hodnotných dovedností. Firmy tudíž mají možnost efektivně využít obě tyto věkové skupiny. Mladí uchazeči srší energii a inovativními nápady. Naopak uchazeči starší mají nepřeberné množství zkušeností a bývají více stabilní, protože už něco zažili a mají představu, co od života očekávají.

Related posts

Leave a Comment