Ekonomika 

Vedení účetnictví pro podniky

Kontrolní hlášení DPH Kontrolní hlášení DPH je novinkou od ledna letošního roku. Podstatou hlášení je kontrola zdanitelných plnění v ČR, aby se zamezilo daňovým únikům a podvodům. Plátci DPH (osoby registrované k DPH v České republice) tedy kromě daňového přiznání musejí podávat také kontrolní hlášení. Hlášení podává i skupina spojených osob (zastupující člen), určený společník za danou společnost. Správce daně tímto způsobem páruje realizované transakce. Toto hlášení se podává pouze elektronicky (emailem, přes datovou schránku nebo speciálně určený systém EPO). Daňová kontrola Daňovou kontrolu vykonávají oprávněné osoby finančního úřadu. Pokud…

Read More