Služby 

Kam za vzděláním v sociálních službách?

Je to už dlouho, co jste ukončila své dosavadní vzdělání a ráda byste si nyní rozšířila své vědomosti v oblasti pečovatelství? Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách od Vzdělávací agentury Seduca dává k tomu jedinečnou možnost.

Jak se stát profesionální pečovatelkou?

Absolvujte kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a jehož cena je 6 800 Kč. V některých případech lze kurzovné uhradit dokonce prostřednictvím úřadů práce. Po domluvě je kurz možné uhradit také na splátky. Obsahově kurz plně odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách podle sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Akreditaci stejně jako další potřebné informace naleznete k nahlédnutí na webovém portále www.seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. Důvodů, proč absolvovat tento vzdělávací kurz právě u vzdělávací agentury Seduca, existuje hned několik. Jedním z nich je především vedení kurzů kvalitním týmem lektorů. Kurzy jsou pravidelně otevírány téměř ve třiceti městech České republiky. Zájemci o kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách by měli mít ukončeno základní vzdělávání i prokázanou trestní bezúhonnost. Dalšími dvěma podmínkami jsou zdravotní způsobilost a plnoletost.

Co Vás čeká v kurzu pro pracovníky v sociálních službách?

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ostrava je rozdělen na dvě části. Nejprve se v seminářích seznámíte se základy sociálních služeb, komunikace, psychologie, ochrany zdraví i metodami sociální práce. Semináře se zabývají také otázkou prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Nechybí ani odborná praxe, kde lze všechny nabyté informace uplatnit v realitě. Absolventi mohou být zaměstnáni jako pracovníci v sociálních službách a pracovat na pracovní pozici pečovatelů například v domovech seniorů, pečovatelských i stacionářských domovech. Snadno najdete po absolvování tohoto kurzu pracovní místo také v některém z azylových domů nebo v ambulantních zařízeních.

Related posts

Leave a Comment