Zprávy 

Investiční pobídky jsou pro firmy přesvědčivým argumentem

Firmy velmi důkladně rozmýšlí, kam umístí svůj nový projekt. Průmyslové haly i technologická centra mohou vystavět téměř v jakémkoli evropském státě i konkrétní lokaci. Investiční pobídky pomáhají tyto projekty nasměrovat tam, kde bude umístění výhodné pro firmu i náš stát.

V České republice jsou oblasti jako Praha, v nichž je prakticky permanentní nedostatek pracovních sil. Na druhou stranu však existují i lokace, které trpí přesně opačným problémem. Navzdory výborným hospodářským výsledkům jsou v nich lidé, kteří chtějí pracovat, ale nemají kde.

 

Investiční pobídky získávají firmám úlevy a lidem práci

Investiční pobídky byly vytvořeny pro to, aby firmy přesvědčovaly k investici do České republiky jako celku, i do konkrétních regionů. Není při tom náhoda, že největší výhody získají společnosti právě tehdy, pokud svoji investici umístí do oblasti s vyšší úrovní nezaměstnanosti. V takovém regionu je míra podpory buď vyšší, nebo k jejímu získání dostačuje investice v nižší hodnotě.

Pobídky lze čerpat i pro rozšíření výroby

Investiční pobídky jsou určeny pro české i zahraniční společnosti, které mají v plánu vytvořit projekt v České republice nebo rozšířit stávající výrobu. Podporován je klasický zpracovatelský průmysl, stejně jako technologická centra a centra strategických služeb.

Investiční pobídky schvaluje Czechinvest

Základními předpoklady pro získání pobídky je zahájení akce až po jejím předložení Czechinvestu, splnění podmínek do 3 let po udělení pobídky a zachování majetku i pracovních míst po celou dobu čerpání, nejméně však 5 let. Další konkrétní podmínky se liší dle podporovaného odvětví.

Czechinvest sám poskytuje informace k investičním pobídkám, nicméně pro české i zahraniční firmy je obtížné vyznat se ve změti nařízení a dokumentace, kterou je třeba před zahájením investiční akce zpracovat. Alternativou je tak oslovení specializované společnosti, která pomůže s vypracováním a předložením dokumentace pro úspěšný projekt.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Copywrighter.cz

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

Related posts

Leave a Comment